U kogo najlepiej sprawdzi się catering dietetyczny?

Początki fotografii i problemy w technologii

Około 1800 roku brytyjski wynalazca Thomas Wedgwood podjął pierwszą znaną próbę uchwycenia obrazu w kamerze obscura za pomocą światłoczułej substancji. Stosował papier lub białą skórę z dodatkiem azotanu srebra. Chociaż udało mu się uchwycić cienie przedmiotów umieszczonych na powierzchni w…

Read More