U kogo najlepiej sprawdzi się catering dietetyczny?

Jak funkcjonują osoby obsesyjno-kompulsywne?

„Lepsze jest wrogiem dobrego” – ta potoczna myśl mogłaby stanowić credo opisujące codzienne funkcjonowanie osoby obsesyjno-kompulsyjnej (anankastycznej). Motto, które wyznacza dlań standard dla podejmowanych działań i zachowań, a jednocześnie pełni niewdzięczną rolę swoistej klątwy, utrudniającej jednostce funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych…

Read More