Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – jak je uzyskać?

Zdarzenie drogowe, błąd lekarski czy wypadek w miejscu pracy – to niektóre z sytuacji, które mogą doprowadzić do tragedii. Bliscy osoby poszkodowanej mogą ubiegać się o rekompensatę finansową za poniesione krzywdy. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby to świadczenie, o które można się ubiegać niezależnie od przysługującego (lub nie) odszkodowania z tego samego tytułu. Na czym polega opisywane wsparcie i jak o nie wnioskować? O tym w niniejszym artykule.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, która uległa wypadkowi, to jeden z tzw. środków ochrony prawnej. Kto może z niego skorzystać? Przede wszystkim osoby, które otrzymały status osób poszkodowanych w wyniku śmierci bliskiego, są to np.:

  • osoby, które poniosły koszty leczenia uczestnika zderzenia,
  • osoby, które poniosły koszty związane z organizacją pogrzebu (w tym m.in.: koszt przewozu zwłok, koszty postawienia nagrobka, koszty odzieży żałobnej zarówno tej przeznaczonej dla członków rodziny, jak i samego poszkodowanego, a także koszt wyprawienia tzw. stypy),
  • osoby, wobec których poszkodowany pełnił ustawowy obowiązek alimentacyjny,
  • osoby, którym zmarły w sposób stały oraz dobrowolny dostarczał środków do życia, np. schorowana mama, której poszkodowany przesyłał określona miesięczną kwotę na codzienne wydatki.

Zadośćuczynienie za śmierć przysługuje także najbliższym członkom rodziny zmarłego, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z tragicznym wydarzeniem. Należy podkreślić, że obok oczywistych najbliższych, takich jak żona, dzieci, rodzice czy rodzeństwo, za poszkodowanych można uznać również osoby, z którymi zmarły pozostawał w stosunkach nieformalnych. np. konkubinacie.

Warto nadmienić, że bliscy zmarłego mogą domagać się rekompensaty finansowej również za doznanie rozstroju zdrowia – np. w postaci szoku psychicznego, który wywołał depresję czy problemy zawodowe i w rezultacie zwolnienie z pracy.

Ile można otrzymać zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby?

Kwota, jaką można uzyskać w ramach zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby, zależy od wielkości poniesionej krzywdy psychicznej, związanej z przerwaniem więzi emocjonalnej jaka łączyła poszkodowanego z krewnymi czy niespowinowaconymi bliskimi.

Warto wiedzieć, że kwota świadczenia co do zasady nie zależy od sytuacji materialnej stron. Co więcej, kwota ta jest ustalana indywidualnie dla każdego poszkodowanego.

Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Ubiegając się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, warto skorzystać z pomocy prawnej. Adwokat od wypadków drogowych, zdarzeń w miejscu pracy czy błędów medycznych, pomoże wywalczyć jak najbardziej korzystne warunki świadczenia, a jego empatyczne podejście sprawi, że cały proces będzie jak najmniej uciążliwy.

Specjalista pomoże również skompletować wszystkie niezbędne dokumenty (np. dowody potwierdzające bliskie więzi ze zmarłym lub koligacje rodzinne) i przeprowadzi poszkodowanego przez wszystkie etapy postępowania sądowego.

Dodaj komentarz