Zmiany klimatyczne – co powinieneś o nich wiedzieć?

Zmiany klimatyczne – co powinieneś o nich wiedzieć?

Od wielu lat zewsząd słyszymy napływające do nas informacje dotyczące zmian klimatu. Kwestia ta stała się poważnym problemem, którym martwi się duża część społeczeństwa. Zmiany klimatyczne wiążą się przede wszystkim ze wzrostem temperatury na świecie. Z czego wynikają? Czy możemy im jakoś zapobiec?

Zmiany klimatyczne – co powinieneś o nich wiedzieć?

W kwestii zmian klimatycznych społeczeństwo jest tak naprawdę podzielone. Część osób jest świadoma problemu i poprzez swoje działania stara się mu zapobiegać i dbać o środowisko. Niektórzy jednak uważają, że zmiany klimatyczne to wymysł lub naturalna kolej rzeczy, z którą musimy się zmierzyć. Zauważalne wzrosty temperatur mają jednak swoje konsekwencje już dzisiaj. 

Ocieplenie klimatu powoduje topnienie lodu na biegunach. Powstająca z nich woda przyczynia się natomiast do wzrostu poziomu mórz, co grozi powodziami. Coraz częściej mamy również do czynienia z klęskami żywiołowymi – suszami, pożarami i burzami. Zmiany klimatyczne pogłębiają również problem głodu występującego w Afryce, a także chorób przenoszonych przez wodę. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są przyczyny zmian klimatycznych oraz jak im zapobiec?

Zmiany klimatyczne – jakie są ich przyczyny?

Następujące zmiany klimatyczne wynikają z wielu różnorodnych czynników. Są one oczywiście poniekąd skutkiem naturalnych procesów, takich jak ruchy mas powietrza czy erozji i zmian w rozmieszczaniu się kontynentów. Naukowcy wskazują jednak, że zmiany klimatyczne są również efektem działalności człowieka. Zanieczyszczenia, które powstają w wyniku rozwoju przemysłu i transportu emitują gazy cieplarniane. To właśnie one w dużej mierze przyczyniają się do tzw. efektu cieplarnianego. Najgorsze pod tym względem dla środowiska jest spalanie paliw kopalnianych – węgla kamiennego, gazu ziemnego czy ropy naftowej.

Ochrona klimatu, czyli jak zapobiec zmianom klimatycznym?

Czy jesteśmy w stanie jakoś zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne? Tak, jednak wymagałoby to odpowiedzialnego podejścia do problemu przez całą ludzkość. Konieczna jest tutaj redukcja emisji gazów cieplarnianych i zdecydowanie większa dbałość o środowisko. Poprawę przyniosłoby zwiększanie poziomu zalesienia Ziemi i przeprowadzenie istotnych zmian w takich dziedzinach, jak przemysł, rolnictwo czy transport. W tym celu często wprowadzane są różnorodne regulacje prawne. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym nie jest jednak możliwe bez zwiększenia świadomości społeczeństwa nt. narastającego problemu. W tym celu konieczne jest ciągłe przypominanie o konsekwencjach niekorzystnej dla środowiska działalności człowieka.

Dodaj komentarz