Wyższe kary dla kierowców łamiących przepisy

Wyższe kary dla kierowców łamiących przepisy

W ubiegłym roku doczekaliśmy się zmian w zakresie kar dla kierowców, które zostały wówczas bardzo mocno zaostrzone. Poszczególne przepisy przekwalifikowały określone wykroczenia, nadając im status przestępstw, a co za tym idzie – zwiększył się także wymiar kar. Warto więc się zapoznać dokładnie z obowiązującymi przepisami, aby potem się nie okazało, że trafimy np. do więzienia bądź też utracimy na określony czas prawo jazdy.

Osoby korzystające z samochodu jedynie od czasu do czasu, powinny przede wszystkim pamiętać o tym, że jeżeli dopuszczą się przekroczenia prędkości (w terenie zabudowanym) o więcej niż 50 km/h , muszą liczyć się z tym, że ich prawo jazdy może zostać zatrzymane na okres 3 miesięcy, a kiedy dodatkowo mimo to, posiadacza samochodu będzie z niego korzystał, czas ten wydłuży się do pół roku.

Biorąc pod uwagę kary dla kierowców, które uległy zaostrzeniu, warto wspomnieć przekroczeniu dopuszczalnej liczby przewożonych osób. Tutaj także można utracić dokument uprawniający do prowadzenia samochodu na 3 miesiące. Bardzo dotkliwe sankcje spotkają prowadzących pod wpływem alkoholu. Jeżeli będzie to ponad 0,5 promila musi się on liczyć z karą więzienia, oraz obowiązkiem przekazania na cele związane z funkcjonowaniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym a oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwot w zakresie od 5 do 10 tysięcy złotych minimum. Przepisy wskazują także na możliwość skrócenia zakazu prowadzenia samochodu, jeżeli ze stacyjką zostanie sprzężona blokada alkoholowa.

Obostrzenia uderzą także w młodych kierowców. Jeżeli bowiem w okresie 2 lat od uzyskania pozwolenia na prowadzenia pojazdu, spowodują oni wypadek, będą prowadzić po spożyciu alkoholu, lub też 3-krotnie zdarzy im się przekroczyć dozwoloną prędkość – prawo jazdy zostanie im odebrane natychmiastowo. Kary dla kierowców zostały w znacznym stopniu zaostrzone, przez co powinniśmy pamiętać zarówno o przestrzeganiu przepisów ruchu jazdy, jak i odpowiedniej kulturze prowadzenia samochodu. W przeciwnym przypadku możemy narazić się na ogromne kary pieniężne i prawne, które w skrajnych przypadkach mogą skończyć się długoletnim więzieniem, bądź zakazem prowadzania jakichkolwiek pojazdów przez wiele lat. Pamiętajmy również o takim czynniku, jak regres od pijanych kierowców. Jeżeli po spożyciu spowodujemy jakąś kolizję, ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam udzielenia wsparcia finansowego w ramach ubezpieczenia, wobec czego wszelkie szkody, jakich dokonamy, będziemy musieli pokryć z przysłowiowej „własnej kieszeni”.

Dodaj komentarz