Wszystko co musisz wiedzieć na temat windykacji

Wszystko co musisz wiedzieć na temat windykacji

Z problemem spłacania w terminie swoich zobowiązań finansowych mierzy się w Polsce każdego roku wiele tysięcy osób. Jak wskazują statystyki, zadłużenie Polaków wykazuje tendencję wzrostową. Co więc może zrobić wierzyciel, który ma trudności z odzyskaniem należności od dłużnika?

Czym jest windykacja?

Windykacja jest to nic innego, jak proces o charakterze legalnym, który opiera się przede wszystkim na wymuszeniu na dłużniku jak najszybszej spłaty swojego zaległego zobowiązania finansowego. Na terenie naszego kraju istnieje wiele firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Do firmy windykacyjnej sprawy mogą oddać nie tylko różne instytucje finansowe, ale również osoby prywatne, które mają problem z odzyskaniem długu.

Podział windykacji

Windykacja dzieli się na miękką i na twardą. Windykacja miękka to taka, która opiera się na:

  • wykonywaniu częstych połączeń telefonicznych do dłużnika w celu ustalenia terminu spłaty zobowiązania
  • wysyłaniu wiadomości sms
  • wysyłaniu wiadomości e-mail
  • wysyłaniu ponagleń za pomocą poczty tradycyjnej

Windykacja miękka odbywa się na etapie polubownym. Natomiast największym błędem dłużników jest to, że bardzo często lekceważą oni taką próbę nawiązywania kontaktu, a to prowadzi do o wiele poważniejszych konsekwencji, jakimi może być nawet skierowanie sprawy do sądu.

Z kolei, jeżeli chodzi o windykację twardą to polega ona na skierowaniu pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Oczywiście od nakazu takiego, dłużnik ma prawo się odwołać. Aczkolwiek, jeżeli nakaz zapłaty zostanie przez sąd wydany to w następnej kolejności może zostać wszczęta egzekucja komornicza. Od wydania takiego dokumentu do wizyty komornika w domu dłużnika może upłynąć bardzo krótki okres czasu. Dlatego należy swoje zobowiązania finansowe regulować terminowo, aby nie dopuścić do sytuacji, z której nie będzie już żadnego wyjścia.

Co wpływa na to, że Polscy tak często się zadłużają?

Czynników wpływających na częste zadłużanie się Polaków jest wiele. A można do nich zakwalifikować przede wszystkim:

  • utratę pracy
  • wystąpienie nagłej choroby
  • duże skłonności do hazardu
  • nieprzemyślane branie pożyczek i kredytów

Co się stanie, gdy firma windykacyjna odda sprawę do komornika?

W sytuacji, gdy firma windykacyjna odda sprawę do komornika to ma on możliwość nie tylko odwiedzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania, ale również zająć jego konto bankowe i zlicytować cenne przedmioty do niego należące. Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy dłużnik otrzymuje swoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło to komornik może zająć 100 procent jego pensji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bowiem wtedy komornik może zająć wyłącznie maksymalnie 60 procent otrzymywanej pensji w stosunku miesięcznym. Pozostała część powinna zostać do dyspozycji osoby zadłużonej.

Jeżeli dłużnik utrudnia przeprowadzenie czynności komorniczych, bądź odmawia wpuszczenia go do swojego domu, to komornika ma prawo zadzwonić po asystę policji.

Z czym jest wiąże zadłużenie?

Długo utrzymujące się zadłużenie wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami, do których można zaliczyć między innymi: negatywną historię kredytową, wpis do Krajowego Rejestru Dłużników, jak również negatywny wpis do Biura Informacji Kredytowej. W związku z tym, jeżeli zadłużenie utrzymywało się dłużej niż 60 dni to dłużnik, nawet po całkowitym spłaceniu swojego zaległego zobowiązania finansowego nie ma możliwości usunięcia swoich danych z tych Biur Informacji Gospodarczych.

Dodaj komentarz