Podstawowe kursy latania – od czego zacząć i jakie są możliwości?

Podstawowe kursy latania – od czego zacząć i jakie są możliwości?

Osoby, które od dłuższego czasu myślą nad tym, żeby zostać pilotem i mieć uprawnienia do sterowania tymi maszynami, mają dziś do dyspozycji wiele możliwości. Ośrodki szkoleń lotniczych oferują im zarówno podstawowe, zapoznawcze kursy latania, jak i pełne szkolenia przygotowujące do państwowych egzaminów na odpowiednie licencje. Od czego zacząć poszukiwanie takich kursów i z czym się one wiążą?

Pierwszy kurs latania – szkoła, zasady, wymogi

Pierwszą czynnością, jaka pozwoli zorientować się w regionalnych możliwościach nauki latania, jest wyszukanie w swojej okolicy ośrodka szkoleniowego, który umożliwia zaliczenie kursu podstawowego i przystąpienie do zdobywania konkretnych uprawnień. W różnych rejonach Polski znajdują się różne szkoły, a te, które cieszą się dobrymi opiniami kursantów, można bez problemu znaleźć w internecie. W województwie lubuskim takim miejscem jest Ośrodek AZL należący do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Szczegółowe informacje o organizowanych przez niego kursach latania znajdują się na stronie https://osl.azl.pl/osl-kursy/ wraz z wyszczególnieniem wymogów, jakie kandydat musi spełnić, żeby móc w nich uczestniczyć.

Głównymi kryteriami są tutaj wiek w momencie przystąpienia do szkolenia, wiek w dniu zdawania egzaminu państwowego oraz odpowiednie orzeczenie lotniczo-lekarskie potwierdzające, że kandydat na pilota nie ma problemów zdrowotnych, które wykluczyłyby go z opcji bycia pilotem. W przypadku kursów bardziej zaawansowanych, np. na pilota zawodowego, kursant musi mieć również zaliczone wcześniej szkolenia podstawowe i wyrobioną odpowiednią liczbę godzin wylatanych w powietrzu.

Licencje na różnego rodzaju uprawnienia lotnicze

W zależności od rodzaju uprawnień, jakie chce się wyrobić w temacie pilotażu, obowiązują też różne zasady prowadzonego szkolenia oraz nieco inne wymogi zdrowotne i wiekowe. Dla przykładu, chętnie do wyrobienia licencji turystycznej na pilotowanie śmigłowca, czyli tzw. licencji PPL(H) muszą mieć jedynie ukończone 16 lat w dniu startu szkolenia oraz niezbędne przed pierwszy lotem orzeczenie lekarza. Całość takiego kursu opisana jest na stronie https://osl.azl.pl/project/kurs-pplh-szkolenie-smiglowiec/ i składa się z dwóch części, których zaliczenie jest obowiązkowe i wprost przygotowuje do zdania wieńczącego szkolenie egzaminu państwowego.

Każdy kurs podzielony jest zawsze na część teoretyczną, po której następuje praktyka w powietrzu. Praktyka to oczywiście loty na początek w towarzystwie instruktora i pod jego okiem, a dopiero po wylatanej licznie godzin, możliwość loty samodzielnego. Teoria z kolei jest ciągiem wykładów i ćwiczeń, które uświadamiają kursantom zakres obowiązków i procedur operacyjnych w obrębie pilotowania maszyny, przygotowują kandydata na pilota z wiedzy o samolocie czy śmigłowcu (zależnie od wyrabianej licencji), uczą prawa lotniczego, nawigacji i meteorologii, zasad samego lotu, ale i kształtują świadomość ograniczeń, z jakimi człowiek musi się mierzyć w powietrzu, bez względu na jego doskonały stan zdrowia czy kondycję fizyczną.

Dodaj komentarz