Podnoszenie zdolności kredytowej

Podnoszenie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa

Wielu osobom mogło się zdarzyć, że ich wniosek o kredyt został przez bank odrzucony z powodu braku zdolności kredytowej. Instytucje finansowe, chcąc maksymalizować swoje zyski, muszą chronić się przed potencjalnymi stratami w formie niewypłacalnych kredytobiorców. Czym jest więc zdolność kredytowa, jak się ją oblicza i czy można ją w jakiś sposób poprawić?

Obliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytową definiuje się jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zadłużenia w wyznaczonym terminie, łącznie z wszelkimi odsetkami i prowizjami. Każdy bank przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu stara się uzyskać jak najszersze informacje o sytuacji finansowej potencjalnego klienta. W związku z tym analizuje jego dochody, stałe wydatki i sprawdza, ile innych zadłużeń ma lub miał w przeszłości kredytobiorca. Jeśli poprzedni kredyt nie był spłacany w terminie, może to negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Bank musi upewnić się, że w każdym miesiącu kredytobiorca będzie miał wystarczający zapas środków pieniężnych, aby być w stanie opłacić ratę. Nie bez znaczenia są także mniej oczywiste czynniki, takie jak wiek czy wykształcenie danej osoby, mające za zadanie wskazać bankowi, czy dana osoba może potencjalnie stracić możliwość spłacania zaciągniętego zadłużenia już po jej udzieleniu. Wiele banków na swoich stronach internetowych zamieszcza kalkulatory zdolności kredytowej, które pozwalają w przybliżeniu obliczyć zdolność kredytową bez wycieczki do banku.

Podnoszenie zdolności kredytowej

Zależnie od kwoty, którą dana osoba chce od banku pożyczyć i tego, na co planuje ją przeznaczyć różna może być wymagana zdolność kredytowa. Niewielkie i krótkoterminowe kredyty mogą być przyznane nawet osobom z niewielkimi zarobkami, gorzej jest z większymi kwotami. Ważne jest więc wiedzieć, w jaki sposób można podnieść swoją zdolność kredytową. Istotne jest posiadanie dobrej historii kredytowej, należy więc starać się spłacać obecnie posiadane zadłużenia w terminie. Dobrym krokiem może być także zamknięcie rzadko używanych kart kredytowych, ponieważ samo ich posiadanie obniża zdolność kredytową. Jeśli posiadamy już kilka kredytów, można rozważyć ich konsolidację, co zmniejszy miesięczną ratę, ale zwiększy całkowity koszt. Istnieje także opcja zasięgnięcia porady u profesjonalnego doradcy kredytowego, który dopasuje indywidualny plan działania zależnie od okoliczności. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, jest więc opłacalne głównie w przypadku długoterminowych kredytów, na przykład na zakup nieruchomości.

Chociaż tematy związane z kredytami na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zawiłe, to przy drobinie wysiłku każdy może poznać zasady, które nimi rządzą. Przy odpowiedniej dbałości o utrzymanie dobrej zdolności kredytowej możemy być niemal pewni, że w banku nie usłyszymy odmowy, co może się niejeden raz przydać.

Dodaj komentarz