Jakie są fazy rozwoju relacji między ludźmi?

Jakie są fazy rozwoju relacji między ludźmi?

Aby móc mówić o rozwoju kompetencji komunikacyjnych, należy mieć świadomość, jak wyglądają fazy rozwoju relacji (niezależnie czy dotyczy ona sfery prywatnej, biznesowej czy miejsca pracy).

1. Ja i inni ludzie

To najmniej uświadomiony obszar, który ma największe znaczenie w jakości budowanych relacji. Dotyczy wiedzy o sobie, a przede wszystkim o posiadanych kompetencjach interpersonalnych potrzebnych do skutecznego porozumiewania się z ludźmi. Dokładna i rzetelna wiedza o sobie, jest potrzebna do tego, aby móc kierować własnym zachowaniem. Dzięki temu będziesz mógł sprawić, aby działało ono na korzyść tworzonych przez Ciebie relacji. Świadomość własnych sposobów porozumiewania się z ludźmi ma decydujący wpływ na jakość relacji oraz na poziom własnej satysfakcji z obcowania w społeczeństwie.

2. Nawiązywanie nowych relacji

By móc swobodne nawiązywać nowe relacje, niezbędna jest wiedza o tym, co sprawia, że ludzie pragną nawiązać ze sobą kontakt. Co musi pojawić się podczas pierwszego kontaktu, aby ludzie czuli się dobrze w Twoim towarzystwie i postrzegali Ciebie jako osobę, którą warto poznać bliżej? Do rozwoju umiejętności nawiązywania nowych relacji konieczne jest zweryfikowanie własnych kompetencji w tym zakresie. Dzięki temu łatwiej będzie Ci rozpocząć rozmowę bez obaw jak zostaniesz odebrany. Wiedza, która pomoże Ci ocenić czy druga osoba dobrze się z Tobą czuje oraz  po czym poznać czy będzie miała chęć utrzymywać dalszy kontakt sprawi, że zaoszczędzisz mnóstwo czasu na domyślanie się tego. Na tym etapie pomocne okazują się takie kompetencje jak: zadawanie ciekawych pytań i umiejętność słuchania. Pytając, masz możliwość wniknąć w świat osoby, którą dopiero poznajesz. Słuchając, masz szansę zrozumieć co jest dla niej ważne, kim jest oraz zaspokoić głód wiedzy o niej. 

3. Rozkwit relacji

Jest to etap, w którym ludzie zaczynają siebie odkrywać, zdejmując z siebie stopniowo płaszcz tajemnicy. Weryfikują swoje pierwsze wrażenie i zastępują je realną wiedzą na swój temat. Na powierzchnię wydostaje się prawdziwy cel relacji, do którego będzie ona zmierzać. Ważnymi umiejętnościami na tym etapie mogą okazać się: wyzbycie się oceniania, zadawania pytań, panowania nad emocjami, rozpoznawania emocji innych ludzi oraz sygnalizowania własnych potrzeb. Ocenianie ludzi jest umiejętnością, która może zniszczyć wartościowe relacje lub zamknąć nam drogę do lepszego poznawania się. Ocenianie polega na przyczepianiu łat, które nie odzwierciedlają tego kim ludzie są naprawdę. Ocenianie to sposób patrzenia na ludzi, własna perspektywa, własna wizja. Warto się go oduczyć, aby cały czas mieć otwarty umysł na poznawanie tych osób, które, wydaje nam się, że są nam dobrze znane. 

4. Odangażowywanie się

Etap ten bardzo często jest pomijany w aspekcie utrzymywania dobrych relacji oraz radzenia sobie z emocjami w chwili rozpadu relacji. Jest on szczególnie ważny dla osób, które utknęły w toksycznych relacjach i nie wiedzą jak się z nich wydostać. Etap odangażowywania jest procesem długotrwałym, który wymaga zmiany w życiu polegającej na zaakceptowaniu, że jakaś relacja dobiegła końca. Następnie wymaga odnalezienia się na nowo, bez udziału jakiejś osoby swoim życiu. Najważniejszą umiejętnością na tym etapie jest umiejętność zaakceptowania siebie z całą gammą pojawiających się emocji!

5. Utrzymywanie relacji

Utrzymywanie dobrej relacji nie polega jedynie byciu obok siebie. Znajomość wzajemnych podobieństw ma ogromny wpływ na to, jak ludzie będą żyć ze sobą. Utrzymywanie relacji to przede wszystkim otwartość, umiejętność budowania zaufania, sygnalizowania tego, jak dane sytuacje wpływają na każdą ze stron i branie tych elementów wzajemnie pod uwagę. Umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia sprzyja wymianie poglądów i informacji. Umiejętność słuchania pozwala ludziom zrozumieć co tak naprawdę dzieje się w ich życiu. Panowanie nad własnymi emocjami pozwala uchronić ludzi przed niekontrolowanymi wybuchami.

To, jakie kompetencje posiadasz zależy przede wszystkim od Twojej świadomości posiadanych kompetencji oraz od Twojego zaangażowania w ich rozwój. Każdy dzień jest okazją, by skosztować kontaktu z drugim człowiekiem

Dodaj komentarz