Jak zostać doradcą podatkowym?

Jak zostać doradcą podatkowym?

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem opinii i porad w zakresie obowiązków podatkowych. Poza tym może on reprezentować klienta, który bierze udział w postępowaniu przed organami podatkowymi i Sądami Administracyjnymi. Do zajęć doradcy podatkowego należy także sporządzanie i pomoc w wypełnianiu zeznań i deklaracji oraz prowadzenie ksiąg podatkowych. Jak zostać doradcą podatkowym? Konieczne jest spełnienie kilku wymagań.

Powyżej zostały krótko opisane czynności, do których upoważnieni są doradcy. Jest ich oczywiście więcej, jednak żeby uzyskać pełnię praw do ich wykonywania trzeba najpierw wiedzieć, jak zostać doradcą podatkowym. Niestety nie każdy może dołączyć do grona doradców podatkowych. Każdy, kto chce zdobyć to stanowisko musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a także pełnię praw publicznych. Konieczna jest również niezachwiana opinia oraz postawa, która gwarantuje wykonywanie przyszłych czynności zawodowych na wysokim poziomie. Doradca podatkowy jest bowiem zawodem zaufania publicznego, dlatego powyższe wymagania są bardzo ważne.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Każdy, kto zastanawia się jak zostać doradcą podatkowym musi wiedzieć, że niezbędne jest posiadanie wyższego wykształcenia. Najlepiej zdecydować się na studia prawnicze, choć nie jest to wymogiem. Konieczne jest także odbycie 6-miesięcznej praktyki zawodowej w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Na koniec kandydat na doradcę podatkowego musi zdać egzamin.

Skoro wiesz już, jak zostać doradcą podatkowym warto przybliżyć kwestię samego egzaminu. Jest on bowiem niezbędny do uzyskania zawodu. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części ustnej i pisemnej. Jako pierwszą zdaje się część pisemną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku osoba starająca się o posadę doradcy podatkowego może w ciągu roku przystąpić do zdawania części ustnej. Nie trzeba jej więc zdawać zaraz po części pisemnej. Co więcej, do części ustnej można podchodzić dowolną liczbę razy.

Są także sytuacje, które zwalniają kandydata na stanowisko doradcy podatkowego z egzaminu. Komisja Egzaminacyjna może bowiem zawierać umowy z uczelniami, na podstawie których określany jest program nauczania obejmujący zakres wiedzy i umiejętności, który znajduje się w części pisemnej egzaminu. Jest jednak pewien warunek – taka uczelnia musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych. Dzięki ukończeniu takich studiów kandydat otrzymuje odpowiednie dokumenty, które wpływają na pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego bez konieczności jego zdawania. Może on zatem od razu przystąpić do części ustnej.

Czy warto zostać doradcą podatkowym?

Jak widać, odpowiedź na pytanie jak zostać doradcą podatkowym nie jest krótka. Co więc może zaoferować ten zawód w zamian za wysiłek aplikantów? Dla wielu sprawy podatkowe mogą wydawać się niebywale skomplikowane i nudne. Faktycznie, nie jest to zawód bardzo emocjonujący. Ma jednak liczne zalety, które mogą wielu skłonić do wyboru właśnie tego zawodu. Przede wszystkim nie wiąże się on z koniecznością odbycia aplikacji, w przeciwieństwie do zawodu notariusza, radcy prawnego czy adwokata. Aplikacje te trwają po kilka lat, ekstremalnie ciężko jest się na nie dostać, a do tego kosztują mniej więcej 5 tysięcy za rok. Nie każdy będzie więc w stanie zdać egzamin wstępny, opłacić aplikację, a do tego wytrzymać niesamowity nawał obowiązków i wymagań, jaki ona ze sobą niesie. Zawód doradcy podatkowego może być doskonałą alternatywą właśnie dla takich osób, chociaż jak wcześniej zostało udowodnione też wiąże się z dużą ilością nauki i wymaga niemałych pokładów sił i zaangażowania. Z pewnością daje on duże pole do popisu po zakończeniu praktyk, powiem doradca podatkowy ma możliwość prowadzenia własnej kancelarii. Może także pracować w czyjejś kancelarii prawnej lub podatkowej, a także w firmach doradczych. Dodatkowo, co dla wielu może być dużą zaletą i dodawać odrobinę ekscytacji do na ogół raczej żmudnej pracy, doradca podatkowy ma prawo do występowania przed sądem w sprawach podatkowych. Można także mieć pewność, że zawód jest stabilny. Podatki nigdy nie znikną i zawsze ktoś będzie musiał umieć się nimi zajmować. Dlatego też zawód doradcy podatkowego jest tak istotny i niesie ze sobą pewien prestiż w społeczeństwie.

Zarobki doradcy podatkowego

Jednym z czynników, który może wpłynąć na decyzję w sprawie wyboru zawodu są zarobki. Wiedząc już, jak zostać doradcą podatkowym dobrze jest też mieć pojęcie na temat tego, jakiego wynagrodzenia można się spodziewać. Oczywiście, wszystko zależy od stażu pracy, wielkości firmy, tego, jak duży jest zakres obowiązków danej osoby. Doradca dodatkowy dopiero stawiający swoje pierwsze kroki w tym zawodzie nie może liczyć na tak wysokie wynagrodzenie jak ten, który ma już znaczne doświadczenie i własną kancelarię. Rozpiętość w zarobkach jest więc bardzo szeroka. 5-6 tysięcy złotych można jednak uznać za absolutne minimum, a większość doradców podatkowych zarabia w okolicy 7-8 tysięcy. Rekordziści oczywiście osiągają znacznie lepsze wyniki i mogą zarabiać nawet kilkanaście tysięcy, a w międzynarodowych korporacjach – kilkadziesiąt. Jeśli jest więc jeden najważniejszy powód, żeby zainteresować się tym właśnie zawodem, mogą to być prognozowane zarobki.

Otrzymałeś odpowiedź na pytanie, jak zostać doradcą podatkowym. Pamiętaj jednak, aby po zdobytych kwalifikacjach nie spocząć na laurach, lecz nadal je podnosić. Jest to określone w odpowiedniej ustawie, według której doradca podatkowy powinien uczestniczyć m.in.: w szkoleniach. Muszą być one oczywiście ściśle związane z jego pracą zawodową. Ponadto powinien on brać udział w konferencjach, wykładach, sympozjach, zjazdach, publikacjach czy szkoleniach e-learningowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Droga do zdobycia zawodu doradcy podatkowego nie należy więc do najłatwiejszych, ale szeroki wachlarz możliwości zawodowych na pewno ci ją zrekompensuje.

Dodaj komentarz