Biomet – co to jest i dlaczego ma na nas tak duży wpływ?

Biomet – co to jest i dlaczego ma na nas tak duży wpływ?

Zapewne każdy z nas słuchając prognozy pogody nie raz i nie dwa zetknął się z informacją dotyczącą biometu. Padały zdania typu „biomet jest dziś niekorzystny”, „biomet będzie wpływał pozytywnie na nasz organizm”, „biomet będzie obojętny”. Co to jest biomet i dlaczego wpływa na ludzki organizm?

Najważniejsze pojęcia związane z biometem

W odpowiedzi na pytanie o biomet pomoże nam wyjaśnienie kilku innych słów związanych z tym określeniem. „Na pierwszy ogień” idzie biometeorologia, czyli dyscyplina nauki powstała na styku biologii, medycyny, geografii, klimatologii i innych dziedzin wiedzy. Zajmuje się ona wpływem czynników atmosferycznych (ciśnienie, wiatr, poziom nasłonecznienia itd.) na żywe organizmy, w tym na organizm człowieka. Bada ona m.in., jak czynniki te wpływają na zdrowy organizm (mówi się wtedy o meteorofizjologii). Częścią meteorologii jest też meteoropatologia, czyli dyscyplina badająca, w jaki sposób warunki atmosferyczne wpływają na powstawanie chorób, ich przebieg oraz rozprzestrzeniane się.

Już ten krótki przegląd pokazuje, że mówienie o biomecie to nie wróżenie z fusów, szukanie wymówek czy sposobów na usprawiedliwienie się przed szefem. Idźmy jednak dalej. Każdy, kto interesuje się biometem powinien też kojarzyć określenia takie jak:

  • meteoropatia, czyli nadmierna wrażliwość organizmu na zmiany pogody; uważa się, że jest ona zjawiskiem związanym z rozwojem cywilizacyjnym;
  • meteoropata, czyli osoba wykazująca objawy meteoropatii;
  • biotropia, czyli wpływ określonej sytuacji pogodowej na organizm.

Co to jest biomet?

Kiedy już poznaliśmy najważniejsze pojęcia związane z biometem, pora przejść do głównego „bohatera”. Pewnie wielu z Was intuicyjnie domyśla się, co to jest. Mówiąc o niekorzystnym, korzystnym lub obojętnym biomecie mamy na myśli sposób, w jaki pogoda może wpływać na nasze samopoczucie. Osoby tworzące prognozy biometeorologiczne głównie biorą pod uwagę takie zjawiska pogodowe jak:

  • wysokość ciśnienia atmosferycznego,
  • poziom nasłonecznienia,
  • ewentualne opady, zwłaszcza burze,
  • temperaturę powietrza,
  • wiatr,
  • przemieszczanie się frontów atmosferycznych.

Oprócz tego analizuje się takie to, w jaki sposób i w jakim tempie się one zmieniają. Szczególnie niekorzystne są tu zwłaszcza nagłe zmiany pogody.

Na koniec warto też dodać, że biomet to inaczej warunki biometeorologiczne – określeń tych używa się zamiennie. Czasem w prognozie pogody możemy też usłyszeć o „warunkach biometeo”.

Kiedy pogoda wpływa źle na biomet?

Organizmy osób wrażliwych na biomet najczęściej reagują negatywnie na zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie, duże wahania ciśnienia, zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę, gwałtowne wiatry, brak słońca, opady. Meteoropaci mogą wtedy odczuwać m.in. nadmierną senność (lub bezsenność), ból głowy (a nawet migrenę), rozdrażnienie, zmęczenia, trudności ze skupieniem uwagi, pogorszenie sprawności fizycznej. Najkorzystniejsze są dla nich ciepłe, słoneczne i bezchmurne dni.

Warto też dodać, że pogoda ma również wpływ na samopoczucie osób cierpiących na różne schorzenia. Szczególnie wrażliwi na warunki biometeorologiczne są ci, którzy mają problemy z nadciśnieniem, chorobami serca i astmą.

Dodaj komentarz