Którzy podatnicy składają PIT 36?

Którzy podatnicy składają PIT 36?

Osiąganie dochodów stanowi podstawę obowiązkowego dokonania rozliczenia podatkowego i  złożenia zeznania rocznego, na odpowiednim formularzu. Rodzaj deklaracji podatkowych, składanych przez podatnika w urzędzie skarbowym, uzależniony jest od  źródeł przychodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Formularz zeznania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia rocznego zeznania podatkowego, tak jak pozostałe osoby fizyczne i prawne osiągające dochody. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, samo źródło pochodzenia przychodów nie jest wystarczającą przesłanką dla dokonania wyboru określonego formularza.

Istotna jest również wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania. Podatnicy, osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (lub z działów specjalnych produkcji rolnej), które wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, składają zeznanie na formularzu PIT 36.

Inne dochody możliwe do rozliczenia przez przedsiębiorcę

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy ten sam formularz zeznania podatkowego będzie odpowiedni, jeśli osiągają przychody także z innych źródeł. Odpowiedź jest twierdząca – jeśli podatnik osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednocześnie pracując na etacie czy podejmując działania zarobkowe w oparciu o umowy cywilnoprawne, to PIT 36 jest w dalszym ciągu odpowiednim rodzajem formularza. W zeznaniu przedsiębiorca uwzględnia wszelkie swoje dochody – z tytułu zatrudnienia, umów o dzieło i zlecenia, najmu, dzierżawy, a także pobieranych rent i emerytur.

Ulgi podatkowe możliwe do rozliczenia

Podatnicy  dokonujący rocznego rozliczenia podatkowego z tytułu osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, mają możliwość wykorzystania wszelkich przysługujących w danym roku ulg podatkowych. Mogą również dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Deklarację najlepiej jest złożyć w formie elektronicznej, choć oczywiście możliwe jest również osobiste jej dostarczenie do urzędu skarbowego bądź przesłanie listem poleconym. Ważne jest dotrzymanie ustawowych terminów. W rozliczeniu podatku przydatne okazać mogą się programy dostępne online – po wprowadzeniu danych, dokonują one wszelkich niezbędnych obliczeń, co pozwala uniknąć błędów. Deklaracje podatkowe za rok poprzedni składać należy do 30 kwietnia roku następnego.  W związku z tym termin rozliczenia podatku dochodowego za rok 2021 upływa ostatniego dnia kwietnia 2022.

Dodaj komentarz